desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Politika jakosti

Naším hlavním krédem je pružnost, spolehlivost a kvalita. Chceme být chápáni jako profesionální partner zákazníků (pekařů), být kdykoli připraveni splnit jejich požadavky a pružně reagovat na změnu jejich potřeb.

Ve firmě tudíž vytváříme prostředí, ve kterém každý pracovník přispívá prostřednictvím odpovídající kvalifikace a pravidelného sebevzdělávání ke stálému růstu všech standardů kvality.

Zavedením vnitřního systému kontroly kvality a dohledu usilujeme o co nejvyšší možnou shodu našich výrobků. Proto i od našich dodavatelů požadujeme akceptování zavedených principů a cílů v oblasti kvality a jejich plnou podporu.

Jelikož si uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, přebíráme zodpovědnost za konstrukci výrobků, která bude přesně odpovídat potřebám klienta, ale zároveň umožní efektivní využití energie a surovin.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP