desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Whistleblowing

Společnost J4 s.r.o. jako povinný subjekt zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie.

V případě, že se domníváte, že v rámci společnosti J4, s.r.o. dochází k protiprávnímu jednání mající charakter trestného činu, popřípadě přestupku se zákonnou sazbou pokuty minimálně 100 000 Kč, máte možnost takové jednání oznámit.

Oznámení lze podat jedním z následujících způsobů:

1. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V rámci vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat:

Písemně:

  1. prostřednictvím e – mailové schránky, která je spravována pouze osobou příslušnou. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. prostřednictvím dopisu, doručeným poskytovatelem poštovních služeb a adresovaným přímo osobě příslušné: Kateřina Munzarová – osoba příslušná, Průmyslová 96, 503 02 Předměřice nad Labem

Ústně:

Telefonicky, na telefonním čísle, které je spravované pouze osobou příslušnou.

TELEFONNÍ ČÍSLO: +420 724 122 885

Osobně:

V případě zájmu oznamovatele může být podání oznámení uskutečněno osobně – po telefonické či písemné dohodě mezi osobou příslušnou a oznamovatelem. Pro takové případy bude zajištěn prostor, kde nedojde k porušení Zákona o ochraně oznamovatelů ve smyslu zveřejnění totožnosti oznamovatele a u podání bude přítomna pouze příslušná osoba.

 

2. SYSTÉM ZŘÍZENÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo kanál pro účely oznámení o protiprávním jednání, které je dostupné na webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/

OSOBA PŘÍSLUŠNÁ:

Ve společnosti J4, s.r.o. byla výkonem funkce příslušné osoby primárně pověřena:

Kateřina Munzarová - kontakty na příslušnou osobu naleznete v textu výše.

Vnitřní oznamovací systém, respektive kontakty, jsou určené výhradně pro podávání oznámení ze strany zaměstnanců a jiných osob v obdobném vztahu vůči společnosti. Oznámení ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů není osoba příslušná povinna přijmout v případě, že se jedná o anonymní oznámení.

V případě zájmu o více informací ze strany zaměstnance či jiné osoby v obdobném vztahu lze kontaktovat příslušnou osobu, která zodpoví veškeré dotazy, popřípadě poskytne plné znění interní směrnice vydané za účelem naplnění Zákona o ochraně oznamovatelů.

V rámci komunikace prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je ze strany příslušné osoby vždy zajištěna ochrana oznamovatele a utajení totožnosti ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů.

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP