desktop

Logo společnosti J 4 s.r.o.

“Stavíme pece pro mistrysvého řemesla”

Kooperace

Naše produkty

Banne EU

VELETRHY S PODPOROU EU

Název projektu: Podpora společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008908

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti J4 s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 mezinárodních veletrzích v letech 2017 až 2019. Účast na vybraných veletrzích přispěje společnosti k novým zakázkám, zvýšení obratů a také k celkovému růstu společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V současně době jsme rozšířili svoji činnost o výrobu tvarových výpalků z plechů laserovou technologií a služby s touto technologií spojené (ohraňování, svařování,...). Disponujeme vlastním skladem hutního materiálu, jsme schopni zajistit požadovaný materiál od našich smluvních dodavatelů a v neposlední řadě jsme schopni zpracovávat materiál dodaný zákazníkem.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na kooperace@j4.cz

Za pomoci našeho strojového vybavení, bychom chtěli naším potenciálním zákazníkům nabídnout využití těchto služeb:

1. Stříhání plechů

Výroba tvarových výstřižků probíhá na dvou CNC elektrických nůžkách firmy SAFANDarley. Stříhání plechů provádíme do tloušťky 6 mm a do délky 3 000 mm.

2. Řezání plechů různých tvarů

Výroba tvarových výpalků probíhá na jednom z našich nejnovějších strojových vybavení CNC řezacím centru PRIMA POWER PLT 1530 Fiber 4 kW. Jedná se o vysoce dynamické a velmi produktivní 2D řezací centrum s vláknovým (fiber) laserem. Technologicky jde o nejmodernější typ pevnolátkových laserů.

CNC řezací centrum PRIMA POWER PLT 1530 FIBER 4 KW

 • max. rozměr plechu 1500 x 3000 mm
 • max. síla plechu: Konstrukční černá ocel 16 mm, nerez. ocel 12 mm, hliník 8 mm, mosaz

RTEmagicC_laser

3. Ohraňování – ohýbání plechů

K výrobě ohybů na tvarových výpalcích nebo tvarových výstřižcích využíváme dva CNC řízené ohraňovací lisy firmy SAFANDarley. Našim nejnovějším ohraňovacím lisem je:

CNC řízený servoelektrický ohraňovací lis SAFANDarley E-Brake 200/4100

 

RTEmagicC_ohranovak

 • max. lisovací délka – 4000 mm (do tloušťky 6 mm – s vyšší tloušťkou se zkracuje),
 • max. průchod mezi stojany – 4000 mm,
 • max. lisovací síla – 2000 KN,
 • přesnost polohování beranu v ose Y – +/- 0,01 mm,
 • opakovatelná přesnost zadního dorazu, osa X – +/- 0,03 mm,
 • max. hloubka zadního dorazu, osa X – 1000 mm,
 • dělené nástroje Wila New Standart – bombírovací stůl,
 • zpracování plechů do tloušťky 6 mm – (dle konzultace).
Rozměrové možnosti ohýbaných dílů do dané tlouštky:
 • do 3 mm ………………..3800 mm,
 • do 4 mm ………………..3000 mm,
 • do 5 mm ………………..2500 mm,
 • do 6 mm ………………..2000 mm.

Tyto délky jsou závislé na použitém rádiusu nástroje a proto je vždy předem konzultujte s naším technickým pracovníkem.

Zpracovávané díly mohou být z materiálu:
 • konstrukční černá ocel,
 • nerez oceli,
 • hliník,
 • měď (mosaz).

Díly zpracovávané na ohraňovacím lisu musí mít mírně odstraněné okuje na hranách (výpalky), otřepy na hranách (výstřižky) nebo jiné vruby, které by mohly poškodit nástroje. Neohýbáme tzv. „pochůzkové“ plechy (protiskluz).

4. Další druhy kooperací

 • žárové nebo galvanické zinkování
 • drobné obrábění
 • svařování v ochranné atmosféře

Kalkulace a platební podmínky

V případě nového zákazníka nebo nové položky preferujeme vytvoření cenové kalkulace, na základě které vytvoříme zákazníkovi nabídku. V případě zájmu o dopravu, bude její cena a balné rozpočítáno do ceny dílu. Spolupracujeme pouze s prověřenými dopravci, s nimiž máme mnohaleté zkušenosti, a díky dlouholeté spolupráci nám poskytují výhodné ceny doprav.

Kalkulovaná cena je závislá od požadavků zákazníka na:

 • vstupní materiál (tloušťku, jakost),
 • rozměry a tvar,
 • počet a druh činností.

Platební podmínky pro naše zákazníky se nastavují individuálně po vzájemné dohodě.

 • U zakázky drobného charakteru (do 5000,- bez DPH) je požadována platba v hotovosti,
 • u nových zákazníků je při první zakázce požadována úhrada také v hotovosti, případně po dohodě fakturou se zkrácenou dobou splatnosti,
 • u opakovaných zakázek po ověření platební schopnosti zákazníka probíhá platba standardně fakturou (délka splatnosti faktury  je na dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem),
 • termín zhotovení výpalků činí 5 pracovních dní, dle předběžné dohody lze změnit.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na kooperace@j4.cz

J4 s.r.o.

Průmyslová 96

Předměřice nad Labem

CZ-503 02 Česká republika

 

IČ: 60935731

 

Obchodní rejstřík Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6207

 

Telefon: +420 495 581 139

Fax: +420 495 581 321

E-mail: j4@j4.cz

SERVIS:

Ing. Michal Verner

vedoucí servisu

 

verner@j4.cz

×

TOP